ندای لرستان

آخرين مطالب

خلا تاریخی مطالبه گری در بین مردم لرستان فرهنگي

خلا تاریخی مطالبه گری در بین مردم لرستان

  بزرگنمايي:

ندای لرستان - نشریه خبری تحلیلی بلوطستان در مطلبی با عنوان "خلا تاریخی مطالبه گری در بین مردم لرستان" نوشت: مردم لرستان اساسآ مطالبه گر نیستند و به همین دلیل در همه امور شاهد نوعی از بی تفاوتی ها نسبت به رویه های جاری هستیم که در آن مردم به جای اینکه پرسشگر و مطالبه گر باشند بی تفاوت هستند.
در ادامه این مطلب به قلم عباس دارایی آمده است: استان لرستان یک استان محروم است که در ابعاد مختلف این محرومیت ملموس و نمایان است.
در بیان و ارزیابی این محرومیت یکی از اساسی ترین دلایل آنرا فقر مطالبه گری مردم لرستان ارزیابی کرده اند و به نظر می رسد خلا مطالبه گری در محرومیتی که اساسآ خودخواسته است بیش از هر عامل دیگری بر تشدید محرومیت استان دخیل بوده است.
یک باور تاریخی در بین مردم لرستان وجود دارد که استان آنطور که باید و شاید به حقش نرسیده و حقوق مردم این استان پایمال شده و این حق و حقوق به استان های دیگر اعطا شده و به همین دلیل بین لرستان و استان های دیگر شکاف عمیقی در خصوص توسعه به وجود آمده و ماحصل این شکاف عمیق ،تشدید محرومیت ها ،بیکاری ،فقر و توسعه نیافتگی است که چندین دهه است لرستان به آن مبتلا شده است.
در این بین آنچه که جای سوال دارد این است که در چه بستری حق لرستان پایمال شده و این حق و حقوق به استان دیگری اختصاص داده شده است ؟ زمینه ساز این وضعیت کیست و چرا در استان های دیگری که در زمره توسعه یافته ها به شمار می روند این حق و حقوق پایمال نشده است ؟
تردیدی نیست نیروی انسانی اساس و محور هر توسعه ای به شمار می رود و از همین منظر یک منطقه و یا استان و یک جامعه پیشرفتش و توسعه یافتگی اش مرهون نیروی انسانی است و این نیروی انسانی غنی نیز برگرفته از فرهنگی است که بر آن جامعه و یا استان حاکم است و از این زاویه می توان محرومیت لرستان را محرومیتی خودخواسته ارزیابی کرد که در درون جامعه لرستان باید عوامل این توسعه نیافتگی جستجو و بررسی شوند.
اگر انتخابات را به عنوان جوهره فرهنگی یک جامعه در نظر بگیریم باید یک آسیب شناسی دقیق و موشکافانه از برپایی انتخابات ها در لرستان و چرایی انتخاب های ضعیف توسط مردم انجام شود و به این پاسخ برسیم که چرا انتخاب های مردم در سطوح مختلف اعم از شورای شهر و مجلس شورای اسلامی انتخاب هایی قوی و متناسب با توان واقعی استان در حوزه نیروی انسانی نیست و این انتخاب ها در حوزه فعالیتی خود برجسته نمایان نمی شوند ؟ و مهم تر اینکه چرا مردم لرستان در مطالبه گری و تحریک به پاسخگویی مسئولین و نمایندگان خود دارای یک ضعفی تاریخی هستند به گونه ای که ما در مولفه مطالبه گری و واکاوی مسائل بر پایه وادار کردن مسئولین و نمایندگان به پاسخگویی با خلایی مواجه ایم که بیش از هر استان محروم دیگری برجسته است ؟
مطالبه گری یک آرمانگرایی ذاتی است که در هر فردی نهفته است و در یک تعریف ساده احساس مسئولیت نسبت به پیرامون و پیگیری آن به وسیله مطالبه از حاکمیت تا حصول نتیجه ای مطلوب مطالبه قلمداد می شود که در آن مطالبه گر به تشخیص، رصد و پیگیری مسائل و احوالات مربوطه می پردازد.
مردم لرستان اساسا مطالبه گر نیستند و به همین دلیل در همه امور شاهد نوعی از بی تفاوتی ها نسبت به رویه های جاری هستیم که در آن مردم به جای اینکه پرسشگر و مطالبه گر باشند ،بی تفاوت هستند و در روند این بی تفاوتی از شرایط ناراضی هم هستند اما هیچگاه در مسیر این نارضایتی به سمت پرسشگری و طمالبه گری نمی روند که چرا باید روند به گونه ای پیش برود که پاسخگویی به عنوان یک حلقه مفقوده دیگر در کنار مطالبه گری قرار گیرد و استان در این دو مولفه یعنی مطالبه گری و پاسخگویی با یک خلا تاریخی مواجه شود ؟
نمایندگان مجلس به عنوان عصاره های انتخاب های مردم نمونه های ملموسی از فرهنگ و زیرساخت فرهنگی لرستان به شمار می روند که می توان به راحتی با مروری بر فعالیت های آنها یک ارزیابی ساده از تفکر و شکل ذهنی مردم استان داشت و بر این اساس اگر روند بررسی صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مجلس و رد صلاحیت های همیشگی که اتفاقا لرستان شاید بیش از هر استان دیگری با آن دست و پنجه نرم کرده باشد را فاکتور بگیریم ،به این نکته می رسیم که این انتخاب ها چندان انتخابات های قوی نبوده و در حوزه تقنینی اساسا این انتخاب ها به استثنای معدودی در ادوار مختلف چهره های شاخصی نبوده و این موضوع دقیقآ بر گرفته از همان ساختار ذهنی است که این افراد را بر اساس شاخص هایی چون طایفه ،احساس ،شیوه های انتخاباتی و.. برگزیده است و نمی توان با پاک کردن صورت مساله در پی چرایی موضوعی باشیم که خود در آن دخیل بوده و هستیم.
با وجود این انتخاب های ضعیف موضوع مهم تر که خلا آن در ادوار گذشته حس شده است مطالبه گری بوده است که در ابعاد مختلف متاسفانه این فقر ذاتی و تاریخی در محرومیت استان نقش داشته است . مردم لرستان مشارکت در سرنوشت را صرفا حضور در انتخابات و انتخاب افراد برای خود تعریف کرده و پس از انتخابات ها معمولا کمتر نظارت و مطالبه گری از این انتخاب ها و برگزیدگان به عمل آمده و از این ضعف تاریخی بستری فراهم شده است که در آن مردم و نمایندگان به عنوان موکل و وکیل پرسشگر و پاسخگو نیستند.
در بررسی انتخابات های مجلس در ادوار مختلف یک نکته مهم بیش از هر موضوع دیگری به چشم می خورد و آن اینکه عمدتا نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی در دور بعدی تکرار نمی شوند به گونه ای که از 9نماینده لرستان در مجلس شورای اسلامی در بهترین حالت دو نماینده دور گذشته تکرار می شوند که نشان می دهد مردم خود نیز از انتخاب هایشان رضایت ندارند.
مطالبه گری معمولا در سه شکل امکان پذیر است ،مردم به صورت فردی می توانند از نماینده خود سوال کرده و پرسشگری کنند ، احزاب و سازمان های مردم نهاد به نمایندگی از مردم از نمایندگان و مسئولین مطالبه گری کنند و نهایتآ رسانه ها به عنوان تبلور افکار عمومی مطالبه گری و پرسش گری را در دستور کار قرار دهند.
ذهنیت مردم ما به گونه ای است که اساسا پرسشگر نیستند ، مطالبه گری از آنجا که برگرفته از پرسشگری است در بین مردم نهادینه نشده و ساختار ذهنی مردم لرستان با این مولفه مهم در راستای توسعه یافتگی ساختاری ضعیف است.
احزاب و سازمان های مردم نهاد نمونه های عینی مطالبه گران سازمان یافته و رسمی هستند که می توانند حقوق شهروندی تضییع گشته و مغفول مانده در حوزه های مختلف محیط زیست، آسیب های اجتماعی، بهداشت و درمان، اشتغال، توسعه و … را با ارائه برنامه و طرح و اهداف مشخص از سازمان های مرتبط مطالبه گری کنند و از مسئولین خواستار بررسی، رسیدگی و پاسخگویی باشند اما در لرستان احزاب و گروههای سیاسی به دلیل اینکه فاقد عنصر فراگیری هستند اساسآ حزب به شمار نمی روند و محافلی هستند که در بهترین حالت 20نفر آنهها را شکل می دهند و بیش از آنکه به دنبال مطالبه گری باشند به سبب برخی جهت گیریهای اقتصادی حول منفعت طلبی شخصی ،استخدام ها و پیمانکاری ها و انتفاع های غیر سیاسی می چرخند و از این مولفه نیز در راستای پرسشگری و مطالبه گری چیزی عاید لرستان نمی شود.
رسانه ها اما متفاوت تر از هر عنصر دیگری بهترین وسیله برای پرسشگری و مطالبه گری هستند که از این حیث از هر حوزه دیگری پیشتاز تر به نظر می رسند اما به استثنای معدودی که بار سنگین مطالبه گری بر دوش آنها سنگینی می کند قاطبه جامعه رسانه ای لرستان بیش از آنکه خود را درگیر مطالبه گری کنند سرگرم فعالیت های دیگری هستند که این حوزه را در مسیر موضوع مهم مطالبه گری تضعیف می کند، گرچه وجود عناصر کارا و توانمندی در حوزه رسانه تا حدودی توانسته است در سالهای اخیر حوزه رسانه استان را در پرسشگری پیشتاز کند و به انحای مختلف نیز این عناصر پرسشگر با موانع و فشارهایی نیز مواجه بوده اند.
با گسترش تکنولوژی و ظهور رسانه های مجازی و گروههای تلگرامی و کانال های مجازی زمینه برای پرسشگری و مطالبه گری از مسئولین و نمایندگان فراهم شده و به نظر می رسد نمی توان تاثیرات این رسانه های نوظهور را در ترغیب مردم به مطالبه گری نادیده گرفت اما در مجموع برای حصول نتیجه و تقویت این مولفه کلیدی در راستای توسعه استان به نظر می رسد باید فرد فرد جامعه و احزاب و گروههای سیاسی و غیر دولتی دو شادوش رسانه ها در این مسیر گام برداشته و این خلا تاریخی را رفع کنند.
منبع: نشریه خبری تحلیلی بلوطستان
7269/6060

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ایجاد فضای شاد برای مردم ضروری است

آیین اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی در خرم آباد برگزار شد

لرستان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می شود

سریال های خوبی که سال جدید با فصل جدید برمی گردند + عکس

سریال ترسناک ایرانی با جن و پری های باحجاب!! + عکس

بیوگرافی و عکس های نانسی عجرم، از کودکی تا ازدواج و فعالیت های هنری

معرفی برگزیدگان جشنواره سراسری سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

وجود 1426 مرکز موسیقی نشان از توجه جمهوری اسلامی به موسیقی است

اختتامیه جشنواره ملی سرودهای حماسی در خرم آباد برگزار شد

اجرای هنرمندان ملی و استانی در اختتامیه جشنواره «آوای بیداری»

10 شخصیت فیلم‌های‌ سینمای هالیوود که وجود واقعی داشتند!!

ضعیف‌ترین قسمت‌های پایانی سریال‌های تلویزیونی معروف

ستاره هایی که در سال 2018 درخشیدند + عکس

تشییع پیکر حسین محب اهری، با حضور هنرمندان + عکس

اکران 12 فیلم برگزیده جشنواره فجر در استان

حسین محب اهری درگذشت

هم افزایی اصحاب رسانه، پیش نیاز توسعه در لرستان

ماجرای تلخ استاد شهریار وقتی معشوقه خود را در روز سیزده بدر میبیند

بیوگرافی و عکس های حسین محب اهری از جوانی تا پیری

روحی که 40 روز با همسرش زندگی کرد!/نمایشی با رده بندی سنی

هستی مهدوی‌فر با چهره خون آلود و زخمی در «ماجرای نیمروز: رد خون»

حضور تعداد زیادی از چهره های سینمایی در اکران «کوتاه مثل زندگی»

65مدرسه شهری و روستایی بروجرد فاقد نمازخانه مستقل هستند

حماسی ترین موسیقی‌ انقلاب و دفاع مقدس متعلق به لرستان است

نشست هم افزایی خانواده فرهنگ در لرستان برگزار شد

مراسم تشییع دو شهید لرستانی هواپیمای بوئینگ برگزار می‏‌شود

برگزاری مسابقه «انقلاب ماندگار» ویژه دانش‌آموزان لرستانی

آثار خوبی به جشنواره سرودهای حماسی رسید

برگزاری جشن‌های چهل‌سالگی انقلاب در 40 مسجد محوری لرستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبر داد: ثبت سه موقوفه قرآنی در لرستان

فیلم هایی که در واقعیت باعث مرگ انسان های معمولی شدند! + عکس

از مهناز افشار تا هومن سیدی؛ بازیگرانی که سودای سیمرغ دارند

برگزاری نمایشگاه فرصتی برای بازاریابی تولیدات استان است

جسارت بازیگر زن سیاسی ترین اسکار تاریخ را رقم زد! + عکس

بهترین فیلم های ترانه علیدوستی + عکس

الناز شاکردوست خشمگین در یک فیلم عاشقانه!! + عکس

جنجال سلفی بهرام رادان با گاومیش ها در اهواز!! + عکس

400 مبلغ دینی به مناطق مختلف لرستان اعزام می‎شوند

هنرستان هنرهای زیبا در بروجرد راه اندازی می شود

6 حمام تاریخی در بروجرد مرمت و بازسازی شد

بقاع متبرکه لرستان، میزبان برنامه‌های «فجر فاطمی»

جشنواره «آوای بیداری» در لرستان آغاز شد

جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی به دنبال تولیدات ارزشی است

برپایی نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس لرستان

سرودهای انقلابی بیان کننده احساسات و غرور یک ملت بود

ایجاد «مدارس قرآنی» در قالب طرح جامع تربیتی حوزه علمیه لرستان

23 حقیقت جذاب ناگفته در مورد فیلم ترسناک «جن‌گیر»!

خبرنگاران، دستاوردهای نظام را برای مردم تشریح کنند

کدام سکانس سریال «مینو» سانسور شد؟!

فراز و فرود سلبریتی های ایران در اینستاگرام/ از آرمین زارعی تا مهناز افشار